fbpx

Oppstarts-, prosjektstøtte og andre midler

Oppstartsstøtte Som nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,- Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av PBU. Nye arbeid der det de siste årene ikke har vært noe tilbud til barn og ungdom vil bli prioritert. For å kunne søke om oppstartsstøtte, må gruppen låse årsrapport innen […]

Hvordan starte barne- eller ungdomsgruppe?

Ønsker dere å starte en barne-eller ungdomgsgruppe tilknyttet deres lokale kirke? Da kan dere registrere gruppen i PBU og få tilgang til oppstartsmidler, søke om prosjektmidler og få utbetalt grunnstøtte hvert år dere låser årsrapport. Hva gjør jeg? Samle dem som er interessert til et oppstartsmøte Legg fram et forslag til styre som det stemmes […]

Medlemsregistrering og kontingentinnhenting

Medlemsregistrering Man får kun støtte for tellende medlemmer. Tellende medlemmer må være under 26 år og frivillig ha betalt kontingent. PBU får bevilget støtte fra staten ut fra medlemstallet vårt, tellende og ikke-tellende. Dette kommer alle våre medlemsgrupper til gode fordi det øker potten vi kan viderebevilge til medlemmene våre. Altså er det nyttig for […]

Lås årsrapport

Alle lokale grupper som låser en godkjent årsrapport med oversikt over betalende medlemmer mottar støttebeløp per tellende medlem. Registrering av dette skjer på login.pbu.no Lokallagets medlemmer blir grunnlag for offentlig støtte til PBU, derfor anbefaler vi å registrere både betalende og ikke-betalende medlemmer.