fbpx

Om Royal Rangers

Royal Rangers er et fantastisk verktøy for å nå barn og unge både med og uten kirke- eller menighetsbakgrunn. Royal Rangers bygger på en grunntanke om at det er viktig å nå alle sider ved mennesket; fysisk, psykisk, åndelig og sosialt. Vi tilbyr et pedagogisk undervisningsmateriell utviklet basert på dette, i tillegg er det tilpasset alle aldersgrupper og følger barnas utvikling fra start-ranger til de eldste. Royal Rangers tilbyr også kursing for å utruste gode speiderledere med kunnskap og ferdigheter til å være gode forbilder for barna.

 

Gjennom aktivt å bruke naturen rundt oss som en del at arbeidet, senker vi terskelen for å bli med i et menighetsarbeid. Gjennom ulike aktiviteter legger vi gode rammer for å bygge sterke relasjoner mellom barna og mellom barn og ledere.

 

I Norge er det i dag rundt 600 barn- og ledere som er registrert i en RR gruppe. Royal Rangers er en del av et verdensomspennende nettverk etablert i 93 land. Jevnlig gjennomføres det nasjonale-, skandinaviske og europeiske leirer og konkurranser hvor vi får mulighet til å knytte gode relasjoner på tvers av geografi og kultur.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat rundt hva Royal Rangers kan bety for din menighet!

Lenker

Royal Rangers ressurser

TILGANG TIL ROYALRANGERS-MATERIELL

Følg denne veiledningen for å enkelt få tilgang:

1: Gå inn på https://pbukompetanse.no/student-login og logg inn. Om du ikke allerede har opprettet bruker på pbukompetanse, så må du trykke “Lag en konto” (siden vi har flyttet over på ny platform, så må alle opprette ny bruker på pbukompetanse, den gamle innloggingen vil ikke fungere her)

2: Kjøp tilgang til “Royal Rangers”, fyll ut all nødvendig informasjon. Vi gjør oppmerksom på at dette kjøpet kun er en bekreftelse på at dere bruker Royal Rangers, dere vil ikke måtte betale dobbelt opp, lisens faktura sendes ut i November hvert år. Om dere ikke arrangerer Royal Rangers kommende år, så si ifra til oss på post@pinseung.no slik at du slipper å bli fakturert

3: Når all informasjon er fylt ut, så vil du automatisk få tilgang til alle Royal Rangers ressurser. Klikker du på “moduler” så vil du få en fullstendig oversikt over alle Royal Rangers leksjoner

Deling av linker
Av hensyn til copyright så gjør vi deg oppmerksom på at lisensen du kjøper gjelder kun for din Royal Rangers gruppe. Du kan ikke dele filene med andre utenfor Royal Rangers gruppen.

Ta kontakt med royalrangers@pinseung.no eller på telefon 46826872 om det er utfordringer underveis.