fbpx

Velkommen til National Training Camp, juni 2021

NTC er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad i RR-familien. Kurset gjennomføres i hovedsak ute i naturen. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav til deltakerne. Normal fysisk form er en fordel, men absolutt ikke påkrevd for å kunne gjennomføre og bestå kurset.

Denne gangen har vi valgt å legge treningscampen til Haraset leirsted, ved Tangen i Innlandet. Det blir primært overnatting i lavvoer, og patruljeliv, læringsituasjoner og undervisning vil i hovedsak foregå ute. Samtidig har vi mulighet til å tilby rom til dem som har behov for det.

NTC er inngangsporten til å drive Royal Rangers-arbeid lokalt. Bestått kurs er et viktig kvalifikasjonskriterie for utpostledere i Royal Rangers Norge. I løpet av fire dager tar vi for oss disse kompetansemålene:

 

 1. Se barnet.
  Se barnet med dets egenverdi, og som et mål i seg selv. Få en forståelse av aldersfasene og hvilke læremåter som er tilpasset barnet i de ulike aldersgruppene.
 2. Lede barn til Jesus.
  Skape en bevissthet om å lede barn til Jesus, evne å gi trosopplæring tilpasset aldersgruppen, og å legge til rette for åndelige erfaringer.
 3. Planlegge samlinger.
  Kunne legge opp til samlinger, og å kunne bruke det ferdig utarbeidede materiellet til Royal Rangers.
 4. Bruke praktiske ferdigheter.
  Trene opp praktiske ferdigheter, og evne å tilrettelegge for tilhørighet til gruppa. Benytte ulike praktiske gjøremål som samtalesituasjoner og til å la barna få oppleve mestringsfølelse.
 5. Skape trygghet.
  Skape trygghet og sikkerhet både i praktiske situasjoner og mellom mennesker. Være bevisst på hvordan du som leder kan unngå upassende situasjoner i RR-arbeidet.
 6. Være en Royal Ranger.
  Tilegne seg en kjennskap til RRs historie, struktur, motto og verdier.

 


Oppmøte på leirstedet: Fredag kl 13:00
Avreise fra leirstedet: Mandag kl 15:00
Pris: 1900,-
Påmeldingsfrist: 30. mai 2021

Påmelding kommer her:


 

Hva er NTC?

NTC er kurset alle Royal Rangers ledere bør ha. Det er hovedopplæringskurset i organisasjonen.

NTC står for National Training Camp. Vi er en del av en internasjonal organisasjon og har valgt å beholde den engelske tittelen på kurset. Møter vi ledere/medlemmer av Royal Rangers når vi er sammen med deltakere fra andre land vet vi hva vi snakker om.

NTC arrangeres normalt en gang i året. Tradisjonelt har dette vært på vår/forsommer.

Krav til deltakerne:

 • Aldersgrense: For å delta må du minimum fylle 18 år det året kurset arrangeres.
 • Du må være sendt fra den menigheten du representerer.

Kursets varighet: Kurset går over 4 dager (Fra fredag ettermiddag til mandag ettermiddag).

På kurset gjennomgår vi:

 • Royal Rangers historie og utvikling
 • Vi lærer å bygge opp en leir og lever i patruljer.
 • Deltakerne er en natt på hike – patruljevis.
 • Vi er innom sentrale elementer i Royal rangers som:
  • Kart og kompass – orientering
  • Knuter og surringer
  • Bruk av verktøy og sikkerhet
  • Bålbygging og kokeutstyr
  • Naturkunnskap og primitiv matlaging
  • Førstehjelp
  • Lederskaps- og disippelskapstrening
  • Leirbålkveld
  • Vi opplever et sterkt sosialt fellesskap
  • Knytter kontakt med ledere fra andre menigheter og ledelsen i Royal Rangers Norge.