fbpx

Personvernerklæring PBU

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan PBU håndterer personopplysninger som samles inn for å utøve våre oppgaver, bl a i vår medlemsbase, påmelding til kurs og konferanser og opplysninger om ansatte / arbeidssøkere.

 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder, om ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret. Henvendelser for innsyn, retting, sletting eller flytting av personvernopplysninger/bilder/videoer kan gjøres til post@pbu.no

 

Vår medlemsbase
Vi bruker medlemsbasen Cornerstone. Her innhenter vi nødvendige opplysninger om gruppekontakter, styre i lokallag og medlemmer i grupper, som navn, fødselsår og adresse. Det er kun den/de som får fullmakt fra den lokale gruppen som har tilgang til systemet.

 

Kurs og konferanser

Det er mulig å melde seg på PBUs kurs og konferanser via Checkin. I tilknytning til dette samler vi inn informasjon om navn, kontaktopplysninger og allergier. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.

 

Vi innhenter egne samtykker for å motta invitasjonen til nye arrangementer. Vi innhenter også samtykke for å kunne sende informasjon om andre arrangement på sms / e-post, samt samtykke – eller at det opplyses om – til foto / filming.

 

Nyhetsmail

Vi sender ut månedlig nyhetsmail med hilsen og oppdateringer via Mailchimp. Mailen sendes til dem som via fullmaktsskjema er registrert som brukere av medlemsbasen vår, samt til gruppekontaktene for de ulike PBU-gruppene. Dette er nødvendig for at brukere og gruppekontakter skal kunne utføre sin rolle som ledere for PBU-grupper på lokalt plan. Utover dette mottar også de mail som av gruppene er oppført som kontaktpersoner i menighetene. Mailadressene hentes på nytt ut fra medlemsbasen hver måned, og slettes i mailprogrammet etter tre måneder.

 

Ansatte, arbeidssøkere og styret

PBU behandler personopplysninger om sine ansatte, prosjektmedarbeidere og styret for å administrere lønn/godtgjøring og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn / godtgjøring, samt opplysninger knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeidet.

 

Personopplysninger, CV, kontrakt og søknad til ansatte /prosjektmedarbeidere blir lagret på beskyttede områder – og i inntil 5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen. Opplysninger om navn, stilling og ansettelsesperiode beholdes som historisk verdi, mens resterende personopplysninger, CV og søknad på søkere til stillinger blir lagret i ett å før de slettes.

 

Kamera i porttelefon og PBUs lokaler

Ved inngangspartiet på gateplan i Pilestredet 27 er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet i inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet. Det er også montert overvåkningskameraer inne i lokalene. Disse aktiveres ved utløst alarm. Det er NOKAS som lagrer bildene, og de slettes etter 7 dager.

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Vi benytter oss av CRM verktøyet Hubspot. Her lagres relevante e-poster og telefonnumre. Vi lagrer også logger av telefonsamtaler og e-poster. Disse loggene lagres på personnavn og menighet. Ønsker man loggen slettet, kan man be om dette til post@pbu.no.

 

Pålogging nettsiden

PBU lagrer nødvendige person- og menighetsopplysninger på brukere som registrerer seg for henting av materiell på nettsiden vår – www.pbu.no eller www.pbukompetanse.no– av hensyn til fakturering.