fbpx

Oppstartsstøtte

Som nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,- Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av Pinse Ung. Nye arbeid der det de siste årene ikke har vært noe tilbud til barn og ungdom vil bli prioritert.

For å kunne søke om oppstartsstøtte, må gruppen låse årsrapport innen 15. mars det året det skal søkes. Det vil si at gruppen må registreres i Pinse Ung kalenderåret før, og dere må ha hentet inn kontingent fra medlemmene deres i forkant av søknadsåret. Du kan bare søke det første året dere som gruppe låser årsrapporten.

Siste søknadsfrist: 15. juni

Skjema for å registrere ny gruppe i Pinse Ung

Hva gjør jeg?
1. Muligheten er åpen mellom 01. april og 15. juni
2. Logg inn i grupperommet for gruppen det gjelder; https://medlem.pinseung.no/navnetpågruppen.
3. Finn rakkettsymbolet – Rapportering –  i menyen til venstre, og velg “Søk oppstartsstøtte”.
4. Fyll ut feltene og trykk lagre.

Prosjektstøtte

Fra og med skoleåret 2018/2019 bortfaller muligheten til å søke om prosjektstøtte til fordel for økt grunnstøtte for medlemmene dere har hentet inn kontingent for.
Les mer om dette her.


Utbetaling av frifondsmidler

Har dere fått utbetalt frifondmidler fra Pinse Ung, men lurer på hvilke summer de ulike gruppene skal ha? Framgangsmåten for å se fordelingen finner du her.


Hva gjør jeg?
1. Logg inn i grupperommet for gruppen det gjelder; https://medlem.pinseung.no/navnetpågruppen.
2. Finn rakkettsymbolet – Rapportering –  i menyen til venstre, og velg “Frifrond og pengerapport”.
3. Her ser du beløpet dere fikk utbetalt og hvilket år det ble utbetalt.
4. Har dere allerede brukt opp pengene kan dette rapporteres for ved å trykke “Bekreft bruk”, og fylle ut skjemaet som dukker opp. Fristen for dette er 31. august.