fbpx

Gud er en overraskende Gud. Han elsker å vekke opp enkeltmennesker så de kan oppdage hvem Han er, og gjøre Hans navn kjent.

Historien om Saulus er et godt eksempel, som fikk vanvittige konsekvenser. «Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Apg 9, 3-4.

Vi har store forventninger til Ufestivalen 2021 01. – 04. juli. Vi ønsker å se en ny generasjon vekkes, reise seg og ta sin plass i Guds store historie. Vi drømmer om å se tenåringer vekkes opp til å se hvem Gud er og hva han har for dem! Vi vet det har store konsekvensene når Gud blåser nytt liv i enkeltpersoner. Sammen kan vi vekkes og utrustes til å dele det gode budskapet med enda flere.

Det er spennende å følge Guds hjerte og hans reise. Vi er spent på å se hvor han vil lede oss neste år. Han styrer showet og vi er glad for å være med på reisen sammen med Han. Ufestivalen er ikke bare en festival, men en bevegelse av mennesker som ønsker å kjenne Jesus, og gjøre han kjent.


Rebekka Lundh

Prosjektleder Ufestivalen