fbpx

Ekstraordinært årsmøte PBU 9. desember

Ekstraordinært årsmøte PBU 9. desember

Styret i PBU har valgt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for PBU onsdag 9. desember kl 15.30-16.00 med følgende begrunnelse:

“Mange medlemmer kan ikke navnet på vår organisasjon utover forkortelsen PBU. Styrets forslag er å justere navnet til «Pinse Ung» for i større grad å kommunisere hva vi som organisasjon gjør og ikke minst hvem vi er. Når nye nettsider og profil skal endres og fornyes den neste månedene vil det også kunne være et hensiktsmessig tidspunkt med en navnejustering. For å kunne endre navnet på organisasjonen må det gjøres en vedtektsendring, og i den forbindelse innkalles det til ekstraordinært årsmøte.”

Se vedtektene til PBU her.

Hvem kan delta?

Hver PBU-gruppe kan delta med én representant til det ekstraordinære årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

 

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår på Zoom. Stemmegivning skjer via et Google Forms-skjema som blir sendt ut på mail når møtet starter.

 

Påmelding til årsmøtet

Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin her.

Dersom én person skal representere flere PBU-grupper, kan man krysse av for flere grupper inne i påmeldingen, og trenger dermed bare melde seg på én gang. Merk at du må fylle ut ett stemmeskjema pr PBU-gruppe du representerer i møtet.

Påmeldingsfrist: Søndag 6. desember 2020.

 

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

 1. Konstituering av ekstraordinært årsmøte
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av tellekorps
  • Valg av protokollunderskrivere
 2. Vedtektsendring

 

Sakspapirer:
Sak 1 Konstituering av ekstraordinært årsmøte
Sak 2 Vedtektsendring

Vedlegg:
Gjeldende vedtekter PBU