fbpx

Opplev, oppdag og oppdrag

Opplev, oppdag og oppdrag
I august fikk jeg møte mange tentro-ledere på kurs både i Bergen og Oslo. Både i løpet av kursene og i tiden etterpå kjenner jeg på en stor takknemlighet for at så mange av våre kirker har gode, sunne, tydelige, rause og motiverte ledere. Dere er gull verdt!
Vi har over en lengre periode jobbet med en revidering av tentro, med nye leksjoner, nytt utrykk og nytt design. Vi er stolte av resultatet og samtidig spente på å høre hvordan dere opplever det. Gjennom dette arbeidet er våre verdier hele tiden blitt løftet høyt, og vi ser at tentro er med på å gi oss en unik mulighet til å komme tett på og nær tenåringer.tentro bygger nemlig på disse tre verdiene: Opplev, oppdag og oppdrag.
Vi ber om at de skal oppleve Han, oppdage Han, og forstå hvilket oppdrag Han har gitt oss.Mange av våre tentro-grupper møtes hver eller annenhver uke. Ved å samles jevnlig til undervisning, samtale og bønn kan vi være med på å peke på Han vi tror på. Ved hjelp av lek, snacks og is kan vi bygge relasjoner, skape latter og gode minner.
Gjennom å invitere elevene til ulike samlinger i kirken kan vi gi rom for at de selv kan få oppleve et glimt av Han, en opplevelse eller erfaring.

Om du ikke er en tentro-leder, eller har dette i din kirke, så utfordrer jeg deg på å ta dette med inn i den tjenesten du står i. La oss både gi barn og unge relasjoner og vennskap, og samtidig legge til rette for Gudsopplevelser. Tilsammen er dette med på å skape en tro som varer.

Karin Fjerdingby
Teamleder trosopplæring