fbpx

Pengerapport – hva gjør jeg?

Pengerapport – hva gjør jeg?

Er du så heldig at lokallaget ditt mottok pengestøtte gjennom PBU i 2019?
Da er det tid for å levere Pengerapport!

Pengerapport er rett og slett en bekreftelse fra dere om at midlene dere mottok er brukt til formålet dere søkte om penger til, og at de faktisk er brukt opp innen 31. august 2020. Frifondmidlene må altså være brukt mellom 01. september 2019 og 31. august 2020.
Her er en rask guide til hvordan du leverer Pengerapport:

 1. Logg inn i grupperommet for gruppen det gjelder; https://medlem.pbu.no/navnetpågruppen.
 2. Finn rakkettsymbolet – Rapportering –  i menyen til venstre, og velg “Frifrond og pengerapport”. Her ser du beløpet dere fikk utbetalt og hvilket år det ble utbetalt.
 3. Trykk “Bekreft bruk” på linjen med årstallet 2019.
 4. Fyll inn:
  – Tildelte midler brukt: Velg et av alternativene.
  – Hvordan er pengene blitt brukt: Beskriv hvilke hovedaktiviteter dere har brukt pengene på, og trekk gjerne fram en eller to aktiviteter dere er ekstra fornøyd med å ha gjennomført.
  – Last opp bilde: Trykk “Browse” for å legge til bilde med .jpg eller .png-format.
 5. Nytt av året er regnskapet dere skal levere. Dette er et krav fra LNU som formidler Frifond til dere via oss.
  Følg beskrivelsen i skjemaet, og fyll ut feltene.
 6. Kryss av for å bekrefte at informasjonen i rapporten er korrekt.
 7. Trykk “Lagre” dersom du trenger å jobbe videre med dette senere, eller “Send inn rapport”  og jobben er gjort.
  Gjenta fra punkt 1 dersom du administrerer flere grupper.
  MERK: Er ikke pengene brukt opp innen 31. august 2020, skal de tilbakebetales PBU. Kontakt evt kontoret for å søke om omdisponering av midlene om de ikke ble brukt som planlagt.

  Noen avklaringer:
  – Grunnstøtten kan ikke brukes til utenlandsreiser, lønninger, investering i eiendom, innsamlingsakjsoner eller tilbakeføres til sentralleddet. Se retningslinjene her: https://www.pbu.no/retningslinjer-frifond/
  – Dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt, eller gruppen ble avviklet i løpet av året skal det søkes om omdisponering av midler til post@pbu.no