fbpx

Sommerhilsen

Sommerhilsen

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss over at vi i store deler av landet har fått kjenne litt på sommervarmen allerede. Mange har fått tatt årets første bad utendørs og vi «tuner» oss inn mot avslutninger og ferie både fra skole og våre aktiviteter i kirkene. Noen av dere har kanskje ikke kommet skikkelig i gang etter at det ble åpnet for å treffes igjen i kirkene, mens andre har hatt noen gode møtepunkt før juli kommer.
 
Vi snakker mye om vær og betydningen av dette, spesielt nå om sommeren. Temperaturen er ofte en viktig faktor for om ferien blir vellykket eller ei. Denne sommeren er det mange leire og festivaler som er avlyst, og «trostemperaturen» får ikke drahjelpen til å komme opp på sommernivået den pleier. Som ledere må vi oppmuntre og bidra til at temperatur og opplevelser ikke forsvinner når det gjelder Gudsrelasjonen og troen. Det er derfor viktig at vi prøver å holde kontakt med våre medlemmer og oppmuntrer til «leire» i hjemmene hvor både lek og tro blir en del av sommeren, og at barna og ungdommene likevel kan komme tilbake til høststart med fylte batterier og trosopplevelser!
 
Vi tror at det skal bli en god sommer for dere alle! Jeg sier som tidligere: Fatt mot! Vi er Guds medarbeidere og det er Gud som gir vekst og forandring der vi legger til rette for det.
 
Velsignet sommer!

Einar Myreng
Daglig leder, PBU