fbpx

Regionale ledersamlinger Royal Rangers

Regionale ledersamlinger Royal Rangers

For Royal Rangers Norge vil det være prioritert framover å trene lederne i RR-arbeidet. Både de eksisterende og potensielt nye ledere. Derfor ønsker vi å samle, inspirere og undervise ledere fra alle de forskjellige utpostene. Målgruppen er alle type ledere som er med i RR-arbeid lokalt, både utpostledere, patruljeledere, medledere og juniorledere, og personer som er nysgjerrige på å starte opp Royal Rangers i sin kirke.

I første omgang inviterer vi derfor til regionale ledersamlinger for region øst og vest. Ledere fra Midt-Norge, sør og nord er selvfølgelig også velkommen disse dagene. Dette blir hele lørdager der vi legger til rette for fellesskap og nettverk, mat og samtale, men også undervisning og erfaringsutveksling.
Temaene for undervisningen blir hentet fra kompetansemålene i NTC-kurset, og denne høsten fokuserer vi på “Se barnet”, “Lede barn til Jesus” og “Planlegge samlinger”. Vi er sikre på at alle som deltar vil få med seg noe matnyttig hjem, enten det er bevisstgjøring, konkrete ideer, andres erfaringer eller nye relasjoner.

Sett derfor av datoen allerede nå, og inviter med deg lederne du har rundt deg:

Øst:  Lørdag 7. november kl 10-16   – Sentrumkirken Strømmen – Påmelding her
Vest:  Lørdag 14. november kl 10-16   – Tabernaklet Haugesund – Påmelding her    

Ta kontakt om du har spørsmål utover dette på royalrangers@pbu.no.