fbpx

Årsmøte PBU tirsdag 9. juni

Årsmøte PBU tirsdag 9. juni

Velkommen til årsmøte for PBU tirsdag 9. juni kl 15.00-16.00.
Nytt av året er at vi kommer til å gjennomføre årsmøtet digitalt. Vi ser på dette som en god mulighet til å samle enda flere av dere som faktisk er aktive i de lokale PBU-gruppene, og håper mange av dere får til å delta.Ved å delta på årsmøtet får dere som lokal gruppe påvirke PBUs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.
Vi lover god stemning, glade ansikter, og noen små overraskelser. Snacksen og smågodtet må dere som deltakere stå for selv denne gangen.

 

 

Hvem kan delta?

Hver PBU-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

 

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår på Zoom. For mange er dette et kjent format, men er det nytt for deg, skal vi gi deg den veiledningen du trenger slik at du opplever det trygt å delta. Det arrangeres formøte dagen før, slik at man får sikret seg at teknikken fungerer for deg som skal delta. Stemmegivning skjer via et Google Forms-skjema som blir sendt ut på mail når møtet starter.

 

Påmelding til årsmøtet

Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin her: https://www.checkin.no/event/23614/aarsmoete-pbu
Dersom én person skal representere flere PBU-grupper, kan man krysse av for flere grupper inne i påmeldingen, og trenger dermed bare melde seg på én gang. Merk at du må fylle ut ett stemmeskjema pr PBU-gruppe du representerer i møtet.
Påmeldingsfrist: Mandag 1. juni 2020.

 

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding 2019
  3. Regnskap 2019 og revisors beretning
  4. Budsjett 2020
  5. Dispensasjon fra vedtektene for valgperioden 2020-2022
  6. Endring av retningslinjer Arbeidsutvalg Royal Rangers
  7. Valg

 

Sakspapirer: