fbpx

Nye utfordringer

Nye utfordringer

Det er nå gått over 6 uker siden vi fikk våre daglige liv snudd på hodet og vi møter nye utfordringer hver dag.

For oss på kontoret i PBU har det både vært krevende, men samtidig også litt spennende. Det har medført at vi har måttet tenke nytt omkring hvordan vi arbeider og hvordan ting skal bringes videre ut til deg og din gruppe. Vi har møter, morgenkaffe og lunsj på skjerm og bruker digitale hjelpemidler mer enn noen gang. Vi savner det sosiale felleskapet og møtepunktene, men opplever samtidig et løft og tro på at vi sammen med dere skal bygge kirke for de kommende generasjoner!

Jeg vil takke deg for tålmodighet og kreativitet i hvordan du finner måter å løse utfordringene du har, i forhold til din gruppe. Du står sammen med hundrevis av andre ledere som også står med mange av de samme utfordringene. Det vi ser er en løsningsorientert og livskraftig kirke som i disse dager deler troens budskap på nye måter og involverer hjemmene i barna og ungdommenes trosliv. Det er vi glade og stolte over!

Jeg vil utfordre deg på å bevare kreativiteten og endringsviljen videre i arbeidet nå når ting begynner å gå tilbake i et mer normalt hverdagsmodus. Verdien av å gjøre ting på nye måter er stor og vil kunne hjelpe oss alle i oppgavene som ligger foran oss!

Fatt mot! Vi tjener den levende Gud, som ser til oss hver dag! Han gir de som er slitne ny kraft! Han er Herren Gud og vi er Hans barn!

 

Einar Myreng
Daglig leder PBU