fbpx

DFEF Ung + PBU = Sant!

DFEF Ung + PBU = Sant!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en prossess som har gått over flere år, har DFEF Ung og PBU hatt samtaler om en mulig sammenslåing. Styrene i organisasjonene har møttes ved flere anledninger, og et arbeidsutvalg med representanter fra begge sammenhenger har jobbet med en plan for hvordan to kan bli ett.

Både ved årsmøtet i 2018 og årsmøtet i 2019 stemte Ung-gruppene over om DFEF Ung skulle bli en del av PBU. Begge ganger ble det et klart flertall. Høsten 2019 hadde Tarjei Berge, daglig leder i DFEF Ung, kontakt med de ulike Ung-gruppene – enten ved besøk eller telefon –  for å samtale om og forespeile gruppene hvordan dette vil se ut i praksis. “For meg har det vært viktig å fortelle om prosessen, men vel så viktig har det vært å lytte”, sier Berge. 49 lokale grupper fra DFEF Ung har takket ja til å være med på sammenslåingen, og vil videre være arbeid registrert i PBU.

På Led 20 ble avtalen om sammenslåing undertegnet av Tarjei Berge og styreleder Bjørn Rino Jacobsen, og daglig leder i PBU Einar Myreng og styreleder Mari Kristine Ramslien Algrøy. Begivenheten ble også behørig feiret med kake i underskriftsmøtet og videre med 700 muffins delt ut fra standen til PBU.

“Dette har vært fint å være med på,” sier Myreng. “Da tenker jeg både på det symbolske med enhet og samarbeid, men også at jeg tror en fusjon vil føre til en bedre bruk av ressurser,” fortsetter han. “Vi er veldig takknemlig for at dette har vært en god prosess, og gleder oss til fortsettelsen”.