fbpx

Gud vil aldri «ghoste» noen!

Gud vil aldri «ghoste» noen!

Det har blåst godt i høst med både Disco-dans og mye medietrøkk om kristen tro. Mange av mine bønner har vært bedt for dere som trofast investerer i kirkearbeidet lokalt. Jeg er takknemlig for at vi er en del av en bevegelse hvor ledere som Øystein Gjerme og vår egen PBU-leder Ingunn E. Ulfsten offentlig har møtt spørsmål med åpenhet, ydmykhet og sannhet. Vi strekker oss etter den måten Jesus møtte mennesker på; med kjærlighet!
Høsten har også vist oss viktigheten av at vi står sammen som en familie, med alle generasjoner. Det er bare én måte vi kan tilegne oss livserfaring på, og det er ved å leve. Jo lenger vi lever, jo mer (livs)erfaring. Dere unge er omgitt av denne erfaringen i kirkene, og jeg vil oppmuntre dere til å benytte dere av den!
 
To nydelige sannheter å speile seg i:
 
Gud er god! Gud starter hele vår skapelse med å være god. Gud viser gjennom hele bibelen at han fortsatt er god. Han er så god at han ga sin sønn for at du og jeg skulle få leve våre liv –  både nå og i evighet –  i felleskap med han, på tross av våre mangler. Det er godhet!
 
Gud er trofast! Gjennom hele bibelhistorien har Gud vist sin trofasthet til oss. Det er godt å tenke på at uavhengig av våre feil er han trofast. Gud vil aldri «ghoste» noen!

Til slutt: Ordspråkene 3,1-4
Min sønn, glem ikke min rettledning,
ta vare på mine bud i hjertet!
          
For de gir deg mange år og et langt liv
og overflod av fred.
          
Gi aldri slipp på godhet og troskap!
Bind dem om halsen,
skriv dem på hjertets tavle!
          
Da får Gud og mennesker velvilje for deg
og ser at du er forstandig.

Alexis Lundh
Ansatt i Tro&Medier og
styremedlem, PBU