fbpx

Barns rettigheter

Som barne- og ungdomsorganisasjon ønsker PBU å sette lys på barns rettigheter. FNs barnekonvensjon er barns egne menneskerettigheter som ikke bare handler om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter. Den beskriver rettighetene som gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først.

Via et samarbeid med Norges kristne råd ønsker vi å gjøre barns rettigheter bedre kjent.
Som en del av en satsning fra Kirkenes verdensråd (KV) har barn og teologer fra hele verden jobbet sammen med barnerettighetsproblematikk. Ut fra dette har de identifisert tre hovedsatsningsområder:

◦ Lytt til barn
◦ Beskytt barn
◦ Ta vare på jorda

Ta gjerne med denne bevisstheten inn i det arbeidet som gjøres i kirkene lokalt.

Last ned større versjon av denne plakaten her