fbpx

Alltid større

Alltid større
Tjoho – nå er høsten i gang!
Det kan oppleves som å sette seg på en rafting-flåte nedover en elv i full fart. Fokuset er å holde seg flytende gjennom alt arbeidet som skal gjøres. I slike perioder gjelder det å ha god ballast for å holde stø kurs.
Det gjelder å ha tenkt de store tankene på forhånd.
 
Jeg fascineres av uttrykket «Deus semper major» – Gud er alltid større.
Disse ordene har kristne hilst hverandre med gjennom århundrene.
Det er gode ord å lene seg til, og gode ord å synke ned i. Han er større enn vårt strev, våre bekymringer, våre spørsmål, vår hverdag. Han er også større enn vårt intellekt, våre prestasjoner, strategier og planer. Når Gud blir større for oss, blir også det som virkelig er viktig større.

Ta med deg disse versene fra Salme 39 inn i dagen din. Husk: Deus semper major.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Om jeg sitter eller står, så vet du det, langt bortefra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det,  du kjenner alle mine veier.
Ja, før jeg har et ord på tungen
vet du det, Herre, fullt og helt.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
 
Ingunn E. Ulfsten
Daglig leder, PBU