fbpx

Pressemelding

Pressemelding
Einar Myreng er ansatt som ny daglig leder i PBU.

I forbindelse med at Ingunn Elisabeth Jarness Ulfsten, nåværende daglig leder i PBU, har sagt ja til å bli daglig leder i Pinsebevegelsen fra 1. januar 2020 har styret og en ansettelsesgruppe i PBU de siste månedene jobbet med å få på plass en ny daglig leder. Sist uke ble det klart at Einar Myreng blir ansatt som ny daglig leder etter Ingunn. 

 

Einar Myreng har bred yrkeserfaring blant annet fra skolevesen og næringsliv. Han har et hjerte for barn og ungdommer, noe som blant annet har kommet til uttrykk gjennom et stort engasjement i sin lokale kirke over mange år. Vi er veldig takknemlige for at Einar har takket ja til stillingen hos oss, og tror han har de kvalifikasjoner som trengs for å lede PBU i tiden som kommer. Einar starter i jobben 1. desember 2019, og vil da overlappe med Ingunn E. J. Ulfsten fram til hun trer inn i sin nye stilling i Pinsebevegelsen 1. januar 2020.

 

Styret vil samtidig benytte anledningen til å takke Ingunn for hennes verdifulle bidrag inn i organisasjonen den perioden hun har vært ansatt. Hun er en dyktig leder, og har betydd mye for det PBU er i dag.

 

Sammen med pinsebevegelsens lederråd har PBU de siste årene jobbet strategisk med bevegelsens 2020-mål som handler om levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. Vi er nå i en fase hvor mål og handlingsplaner fram mot 2030 legges, og vi har stor forventning til årene som kommer. 

 

I neste fase vil vår visjon fremdeles være det overordnede: “Vi ser menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av ham.” 

 

Vi gleder oss! 

 

Sandnes, 25. september 2019,
på vegne av styret i PBU
Solveig Hegdal, styreleder