fbpx

Orange på norsk

Orange på norsk

Med inspirasjon fra Orange-konferansene i USA ønsker norske frikirker i høst å utruste pastorer, ledere og andre til å gi videre en tro som varer til neste generasjon.

Trosopplæring

Konferansen “Gi Jesus Videre” vil sette trosopplæring på agendaen, og da spesifikt gå i dybden når det kommer til samarbeidet mellom hjemmet og kirken. – Vi vil formidle behovet for å tenke nytt og vise til forskning om frafall og hva som gir barna en varig og trygg tro, sier Linda Andernach Johannesen som jobber i Misjonskirken Ung og sitter i komiteen for «Gi Jesus videre». 

Dette gir konferansen en bred målgruppe, og vil være like viktig for hovedpastorer i kirkene som for barne- og ungdomspastorer og frivillige medarbeidere som jobber med barn og unge i ulike sammenhenger. – Tradisjonelt har vi gjerne jobbet litt i ulike bokser og roller, uten en felles strategi. Nå ser vi at flere og flere ser at dette er viktig og at søndagen må brukes for å utruste til hverdagen. Pastorene ser at hvis ikke barne- og ungdomsarbeidet er vitalt, vil det ramme den voksne gruppen i menigheten om noen år.

Amerikansk inspirasjon

Konferansen, som finner sted i Kristiansand i november, er inspirert av den amerikanske stiftelsen Orange. Lærer, pastor og kommunikator Dan Scott fra Orange vil være en av hovedtalerne under «Gi Jesus videre». Stiftelsens hovedtanke er at når hjem og kirke samarbeider om trosopplæringen, er det en uslåelig kombinasjon.

– Flere har reist til deres konferanser i mange år og har blitt inspirert av deres tenkning rundt koblingen mellom hjem og kirke. Når hjem og kirke drar i samme retning vil effekten bli mye bedre, sier Johannesen.

Frikirkelig samarbeid

Det er samarbeidsorganet Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU) som arrangerer trosopplæringskonferansen «Gi Jesus videre». FBU består av sju ulike barne- og ungdomsorganisasjoner: Frelsesarmeens barn og unge (FabU), Misjonskirken Ung, Frikirkens barn og unge (FriBU), Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU), De frie evangeliske forsamlinger Ung (DFEFung), UngBaptist og Metodistkirkens barn og unge.
 – Vi har sett et behov for å jobbe mer sammen, for å utruste og inspirere alle som er opptatt av at barn og unge skal få en tro som varer, avslutter Johannesen.

Kilde: Kirkelig Pressekontor. Foto: Ingunn Marie Ruud

Mer informasjon om konferansen finner du her: https://www.gijesusvidere.no/

Link til påmeldinghttps://www.checkin.no/event/18612/gi-jesus-videre