fbpx

Verdens viktigste jobb

Verdens viktigste jobb
Led19 er over og jeg reiser hjem med et takknemlig og fullt hjerte.
Jesus synlig – forvandler menneskerforandrer samfunn. Dette var tematikken for årets konferanse. Et fokus som hjelper oss til å se forbi de fire kirkeveggene, for så å være budbringere med det evangeliet som er gitt oss.  
 
Vi ber for alle barn og unge om at Jesus skal bli synlig for dem. Gjennom søndagsskolen, ungdomsklubb eller tentro-gruppa de er en del av, skal de få lov til å se Han og oppleve Han.
 
Vi ber om at barn og unge skal få oppleve at de gjennom sine liv kan være med å utgjøre en forskjell. Gjennom sine liv kan de få påvirke andres liv, og se forvandla mennesker.   
 
Vi ber om at barn og unge skal bli kjent med Jesus som sin frelser, venn og Gud.
At de skal få en tro som er grunnfesta i Han, som tåler livets hverdager og som bygger deres identitet. På den måten kan de få være med å forandre det samfunnet vi lever i, og å leve i en livslang etterfølgelse av Han.  
 
La oss vise barn og unge at kirke er mer enn to timer hver søndag eller en fredagskveld av og til. La oss oppmuntre dem til å leve ut kirke i sin hverdag.
Din tjeneste er stor. Du får privilegiet av å ikke bare drive et arbeid, men å lede mennesker til Han.
 
#verdensviktigstejobb
Karin Fjerdingby
Teamleder trosopplæring, PBU