fbpx

“Trygge kirker”

“Trygge kirker”

Kurset “Trygge kirker” forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge.

Når vi hører om overgrep og upassende seksuell oppførsel i menighetssammenheng, er det fort gjort å tenke at dette heldigvis ikke gjelder oss. Dessverre har vi ingen garantier! Vi må gjøre det vi kan for at kirkene våre blir den tryggeste plassen på jorda for barn og ungdom å være! Dette skjer ikke av seg selv, men gjennom kontinuerlig bevisstgjøring over tid kan vi bidra til å sikre det. For at du som leder skal være trygg i din rolle, er det til stor hjelp å ha rutiner på hva en skal gjøre i vanskelige situasjoner.

I denne forbindelsen lanserer PBU webinaret “Trygge kirker” slik at dere lokalt kan gjennomføre kurset sammen med ledere og medarbeidere.

Vi ønsker at kurset skal bidra til
– at foreldre vet at vi tar sikkerheten til barna deres på alvor
– at barn i større grad blir sett og ivaretatt
– at ledere vet hva de skal gjøre dersom de mistenker noe.

PBU oppfordrer hovedledere til å prioritere kurset, men også at så mange som mulig av ledere over 15 år som er i direkte kontakt med barn og unge deltar. Dette for at rutiner skal kunne forankres godt i hele organisasjonen. Vi anbefaler at det settes av to kvelder – eller en lørdag – til kurset, der det også legges inn god tid til samtale. Det vil også være viktig for kirkene å gjennomføre dette webinaret med jevne mellomrom, slik at nye ledere som kommer til også blir kurset i temaet.

Kurset er primært for ledere og frivillige i kirkene, og webinaret skal gjennomføres av den lokale kirken. 
I webinaret gjennomgås en rutinehåndbok som PBU og Pinsebevegelsen anbefaler at alle menigheter benytter seg av. 


Rebekka Svardal Lund, barnevernspedagog, tre-barnsmor og pastor, har tatt initiativ til å få på plass kursing og rutinehåndboka for menighetsledere i Pinsebevegelsen.
“Å føle seg trygg er et grunnleggende behov for alle mennesker”, sier hun. Når Pinsebevegelsen har et fokus om å nå barn og unge som ennå ikke tror, er det avgjørende at fellesskapet vi inviterer dem inn til er gjennomgående trygt.

Rebekka presiserer: “Det kan være en krevende øvelse å lede barn og unge, og for at du som leder skal være trygg i din rolle, er rutiner for hva en skal gjøre i vanskelige situasjoner til stor hjelp

Foredragsholderne er


INGER LISE ANDERSEN,
klinisk sosionom, har arbeidet med
temaet seksuelle overgrep mot barn, i det tverretatlige
samarbeidsmiljøet i Agder siden 2001, som rådgiver, veileder,
foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder og
fagbokforfatter.


SIRI SØFTESTAD,
sosionom, PhD, har arbeidet i det
tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle
overgrep mot barn siden 1993, som rådgiver, veileder,
foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder, fagbokforfatter
og forsker.

 

Webinaret finner du her: https://pbukompetanse.no/