fbpx

Stopp lekkasjen

Stopp lekkasjen

Det er hektisk virksomhet i PBU for å få alt ferdig til Led19 neste uke. Vi gleder oss masse! Kom gjerne innom på standen vår, ta tak i oss – og ikke minst så håper vi å se deg på nettverkssamlingene våre.

Temaet for Led19 er «Jesus synlig, forvandler mennesker, forandrer samfunn». I boken som gis ut til konferansen, «Samfunnsbygger», skriver Sigmund Kristoffersen og jeg i forordet:

«Led19 har som mål å hjelpe ledere til å se og tilrettelegge for den kristnes rolle som samfunnsbygger og menighetens rolle som samfunnsaktør. Det betyr også at vi ser potensialet i barn og unge som er en del av våre felleskap og tilrettelegger for at de skal finne sin plass i kirke og samfunn. Undersøkelser viser at ca 70% av barna som vokser opp i aktivt kristne familier i Norge, velger bort kirke- og menighetsliv i voksen alder. Strever vi med å skape disippelgjørende kirker som er med på å forme en slitesterk tro i alle faser av livet? Kan det være en sammenheng mellom vår praksis og syn på menighet og samfunn – og lekkasjen av unge voksne fra våre fellesskap?»

Vår drøm og bønn er at Led kan bli et vendepunkt – der vi kan få noen konkrete nøkler, være villige til å forandre oss selv og det vi gjør som kirker – og snu denne utviklingen.

En av de viktigste nøklene er sunne ledere, som er gode rollemodeller. Ledere som viser tillit, gir retning, er åpne og ydmyke – og kommuniserer godt. Sammen skal vi være med på å gi videre en slitesterk tro. Og stoppe lekkasjen.

 

Ingunn Ulfsten
Daglig leder