fbpx

La barna bli engasjert i misjon

La barna bli engasjert i misjon

Kanskje du selv har vokst opp med at familien din hadde et fadderbarn? Eller har du vært med å gi klær eller leker til en hjelpesending? Det er mange måter å engasjere seg på for å gjøre verden bedre for andre. Men hvordan hjelper vi som ledere barn og unge i kirkene våre til å involvere seg i misjon?

Bjørn Bjørnø, generalsekretær i Pinsemisjonen poengterer: “Våre barn og unge vokser opp i en globalisert verden, men det innebærer ikke at de uten videre engasjerer seg i å hjelpe dem som trenger det mest. Som ledere og foreldre er det vårt ansvar å minne barn og unge om at deres bidrag er viktig, og at de har store muligheter til å formidle Guds kjærlighet i ord og handling til mange av dem som lider i vår verden.”

Formålssetningen til PBU sier blant annet at det er et “mål å veilede barn og unges livsførsel og motivere til å vinne andre for Kristus”.
Daglig leder i PBU, Ingunn E. Ulfsten, understreker:
“Jeg har en stor tro på verdien av å involvere barna fra de er helt små i de misjonsprosjektene vi har, nettopp for å lære dem å leve for noe som er større enn seg selv.”

Adventstiden som er rett rundt hjørnet er en glimrende anledning til å invitere den yngre generasjonen til å gjøre noe for andre. Kanskje finnes det en julegaveaksjon dere som gruppe kan bidra i? Har menigheten deres allerede et misjonsprosjekt barna kan være delaktige i, eller kanskje barnegruppa deres kan adoptere et eget fadderbarn dere samler inn penger til når dere møtes?
Mulighetene er mange, og vi vil på det sterkeste oppfordre: La barna få bli engasjert i misjon!