fbpx

Mer penger å hente på kontingent

Mer penger å hente på kontingent

50 = 300 !

Aldri før har dere kunnet få så mye tilbake for å hente inn kontingent fra medlemmene i gruppene deres. Dette er den beste og sikreste måten å hente ut penger gjennom PBU på, nemlig ved å ta inn 50 kr per medlem i året.

Skoleåret 2018/2019 gjør vi noen endringer i måten dere kan hente ut støtte fra PBU på.
Prosjektstøtten og Led-refusjonen opphører, men til gjengjeld øker støtten pr tellende medlem. Årsaken er at vi ønsker at tildeling av støtte skal bli mer rettferdig og forutsigbart for dere som lokale grupper. Muligheten til å søke oppstartstøtte opprettholdes. Vi gjør dette i en prøveperiode på to år.

Gode grunner til å ta inn kontingent

1. 50 = 300
Dere får beholde 50-lappen i gruppen og bruke den til aktiviteter dere ønsker å gjøre. I tillegg får dere påfølgende år 250 kr gjennom PBU dersom medlemmet som har betalt er under 26 år og dere låser årsrapport for gruppen.

2. Enklere for dere å beregne støtten
I stedet for å vente en sommer på tilbakemelding på prosjektsøknader, kan dere så snart dere har låst årsrapport i mars enkelt regne ut hva dere får utbetalt i støtte påfølgende høst. Dette gjør det mer forutsigbart å skape den aktiviteten dere ønsker, og dere står fritt til å velge hva slags prosjekt, drift, ledertrening/ konferanser og turer dere ønsker å bruke grunnstøtten på.

3. Mer penger til dere og til PBU sentralt
Antallet medlemmer i PBU øker år for år, men det gjør også antallet medlemmer under 26 år som ikke betaler kontingent. Dersom dere får hentet inn kontingent fra flere av barna og ungdommene i gruppene deres, kommer dette til å generere mer penger både til PBU sentralt, men også øke potten vi kan dele ut til dere. Dette kan styrke sentralleddet med flere stillingsprosenter slik at vi kan sørve dere som grupper enda bedre, både med materiell og oppfølging. Og det vil garantere mer penger direkte til arbeidet dere gjør.

Tips til hvordan man registrerer medlemmer og måter man kan hente inn kontingent på.

Tips til hvordan man kan ta inn kontingent via Vipps.