fbpx

Våg å møte virkeligheten

Våg å møte virkeligheten

«Who the Son sets free
He is free indeed
I´m a child of God
Yes, I am»
 
Hundrevis av ungdommer løfter hender og synger. Det er sol, det er sommer, det er forandrede liv – det er Ufestival! Årets høydepunkt for mange.
 
Men hva skjer når man setter seg på bussen og vender nesa hjem? Møter virkeligheten hjemme, på skolen, i menighet, vennegjeng og i sosiale medier.
 
Det er nettopp i møte med virkeligheten at barn og unge skal være rustet – i sitt indre menneske og i sitt trosliv.
 
Da må vi som foreldre og ledere både kjenne barna og ungdommene våre og virkeligheten de vokser opp i, for å kunne gi dem det de har behov for.
 
Et av verktøyene for å ta den oppvoksende generasjonen på pulsen er ung data-undersøkelsene. Vi legger ved den nyeste som kom forrige uke. Her kan du sjekke fakta om unge i kommunen der din kirke og menighet er!
 
Mange barn og unge i Norge har det godt og fungerer godt. Men et overordnet bilde er at flere og flere sliter med å ha tro på framtiden og finne mening i tilværelsen. Stadig flere sliter psykisk – både jenter og gutter.
 
«Face reality and change it» var tittelen på en preken jeg hørte en gang. Det oppsummerer godt hvordan vi kan tilnærme oss et nytt semester.
 
Vi har denne forandringskraften i oss gjennom livet i Jesus Kristus.
 
God høst!

Ingunn Elisabeth Ulfsten
Daglig leder PBU