fbpx

GDPR og PBU

GDPR og PBU

Det nye personvernreglementet trådde i kraft 20. juli 2018, og alle pinsemenigheter har fått tilsendt veiledning fra Pinsebevegelsen om hvordan man tilpasser menighetens håndtering av personopplysninger til de nye reglene.

Vi vil oppfordre alle våre grupper om å samarbeide med menighetsledelsen om å finne gode praksiser. Samtidig er det viktig for oss at informasjon om våre medlemmer blir behandlet på riktig måte. Vi jobber derfor kontinuerlig med å sikre personvernet, og en personvernerklæring vil bli tilgjengelig på nettsiden i løpet av sommeren.

Til dere som er ledere og kontaktpersoner tilknyttet PBU-grupper har vi til nå noen viktige punkter som står beskrevet i skrivet nedenfor. Last ned og les.

GDPR og PBU-grupper pr juni 2018