fbpx

Prosjektstøtte til LEVENDE barne- og ungdomsarbeid

Prosjektstøtte til LEVENDE barne- og ungdomsarbeid

Det er tid for å søke om prosjektstøtte, og denne våren vil vi igjen premiere gode søknader.
Fokuset for PBU er å se LEVENDE barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter,
og i den forbindelse vil vi spesifikt heie på prosjekter som tydelig er:

  • Jesusfokuserte
  • Disippelgjørende
  • Utadrettet
  • Menighetsbyggende

 

Søknadsfristen for prosjektstøtte er 15. juni 2018.
Fremgangsmåte og betingelser finner du her.

10 prosjekter som tydelig er med og bygger levende barne- og ungdomsarbeid vil bli premiert med full søknadssum innvilget.
Vi innvilger selvfølgelig penger til flere enn 10 prosjekter, men dette er de som garantert får full pott.

Prosjekter som på bakgrunn av gode søknader fikk full pott i 2017:

Barneleir i Bodø
Lokallag: Søndagsskolen
Menighet: Familiekirka Bodø
Tildelt søknadssum: 6.000,-

tentro-asvlutning i Sarpsborg
Lokallag: tentro
Menighet: Filadelfiakirken Sarpsborg
Tildelt søknadssum: 7.000,-

Promomateriell for tentro Oslo
Lokallag: tentro
Menighet: Filadelfiakirken Oslo
Tildelt søknadssum: 15.000,-

Promomateriell for tentro Sandefjord
Lokallag: tentro
Menighet: Salem Sandefjord
Tildelt søknadssum: 10.000,-

Oppstartstur for tentro Trondheim
Lokallag: Unbad tentro
Menighet: Betel Trondheim
Tildelt søknadssum: 8.500,-

Teamturer til ulike steder i Troms
Lokallag: FilaUng
Menighet: Filadelfia Tromsø
Tildelt søknadssum: 20.000,-

Connect – barnas konferanse i Lyngdal
Lokallag: FillaKids Mini
Menighet: Filadelfia Lyngdal
Tildelt søknadssum: 20.000,-

Radiance i Bergen
Lokallag: Ptbu
Menighet: Pinsekirken Tabernaklet Bergen
Tildelt søknadssum: 20.000,-

Barneuke i bygda, Moi
Lokallag: Sion Søndagsskole
Menighet: Sion Moi
Tildelt søknadssum: 15.000,-

Opprusting av snekkerbod, Bø i Telemark
Lokallag: Barnas lørdagstreff
Menighet: Bø pinsemenighet
Tildelt søknadssum: 12.500,-