fbpx

Deltakelse i undersøkelsen ”Tweens i trosopplæringen”

Deltakelse i undersøkelsen ”Tweens i trosopplæringen”
Stadig flere menigheter og kristne organisasjoner utvikler tilbud og tiltak spesielt for aldersgruppen 9-13 år, også kalt Tweens. Flere har jobbet spesifikt med denne aldersgruppen lenge, andre har ikke helt sett behovet. Noen steder er dette en gruppe som lett kan falle mellom to stoler i barne- og ungdomsarbeidet. Den siste tiden har det blitt gjort mye for å legge til rette for trosopplæring nettopp for denne gruppen.

Blå Kors Norge er engasjert i arbeidet med å utvikle undervisningsmateriell for unge. For å finne ut hvordan det tenkes og jobbes omkring Tweens i menigheter og kristne organisasjoner har Blå Kors engasjert KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, til å gjøre en undersøkelse. I den forbindelse inviteres du til å svare på et elektronisk spørreskjema. Undersøkelsen går ut til ansatte og frivillige som arbeider med trosopplæring i menigheter og kristne organisasjoner.  
 
Nedenfor finner du en lenke til en web-basert spørreundersøkelse. Når du klikker på linken får du informasjon om hvordan du fyller ut og sender inn skjemaet. Utfyllingen tar ca. 10 minutter. 

Når du klikker «send» går svarene dine rett til KIFO, hvor de behandles konfidensielt. I det som publiseres fra undersøkelsen vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner. 

 
Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
Fra KIFOs side er forskerne Pål Ketil Botvar (prosjektleder) og Ann Kristin Gresaker (forsker) involvert i prosjektet. 
 
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på mailen kifo@kifo.no. 
På forhånd takk for verdifull deltakelse!


Pål Ketil Botvar
Prosjektleder
KIFO, INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSFORSKNING
Postboks 37 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo

Telefon: 23 33 47 20 / E-post: kifo@kifo.no