fbpx

Guds rike på jord

Guds rike på jord

Helt i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og skapte mennesket i sitt bilde. Mann og kvinne skapte Gud dem til og så at det var godt. Mens jeg sitter og skriver dette markerer vi den internasjonale kvinnedagen, og jeg kjenner meg utfordret til å ta dette på alvor. Vi, både menn og kvinner, jenter og gutter, folk fra alle land og nasjonaliteter er skapt i Guds bilde.
Jeg har en iboende tro på at grunnen til at vi ennå ikke ser mer av Guds rike på jord, er fordi vi ennå ikke ser en sann refleksjon av himmel her i våre kirker.
Jeg vet at den dagen jeg står foran Guds trone og tilber med et udelt hjerte, vil jeg stå ved siden av menn og kvinner fra alle nasjonaliteter i verden. Denne enheten er et sant bilde på Guds rike. I enhet, selv så ulike vi er, lovsynger vi den ene og samme Gud.

Det vil si; ønsker vi å se mer av Guds rike på jord, tror jeg vi bør ta dette på alvor. Hvordan det vil se ut kan være veldig ulikt, men det viktigste er at alle finner sin plass. Ikke den plassen de er forventet å ta, men den Gud har kalt dem til. Bare da tror jeg vi effektivt vil bringe Guds rike til jord der vi er og forandre vårt samfunn.
Vi som jobber med barn og ungdom i dag har den beste muligheten til å bringe Guds rike til jord gjennom vårt arbeid. Vi kan reise opp jenter og gutter, uavhengig av det som ofte ses som begrensinger, og løfte dem frem til å finne sine gudgitte gaver. De er skapt av Gud med en hensikt om å velsigne andre. La oss se forbi bokser og med Guds øyne oppdage det potensialet som ligger i alle. La oss som har verdens viktigste jobb være de som skaper en ny fremtid der det ikke handler om verken mann eller kvinne, slave eller fri, greker eller jøde, men mennesker skapt i hans bilde til å peke på Jesus.

Sandra Elén Bjørnø
Prosjektleder Ufestivalen og
ungdomspastor Tabernaklet Bergen