fbpx

Noe nytt

Noe nytt

Aller først – takk for en varm velkomst som ny daglig leder i PBU! Takk for alle gode samtaler under Led18 og hyggelige hilsener fra rundt om i Norge.

Å være ny er både spennende og utfordrende. Spennende fordi PBU er i vekst. Det skjer mye nytt og kreativt over hele landet. Utfordrende fordi vi ikke kan slå oss til ro her vi er nå, men utvikle PBU videre inn i nåtid og framtid. Vi får heldigvis stå på skuldrene til det gode arbeidet som er gjort til nå!

Pinsebevegelsen er midt i perioden med 2020-målet: «Levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter». Med levende mener vi: Jesus-fokusert, disippelgjørende, utadrettet og menighetsbyggende. Det er et ambisiøst mål, men det er helt tydelig at å sette seg mål virker!

Mål skal ikke føles som et krav, men være med på å skape håp og lagånd. 2020-målene er noe vi står sammen om som fellesskap. Vi får også hente styrke fra Ham som sa la barna og de unge komme til meg.

Jeg avslutter med dette verset som gir oss håp og tro på noe nytt der det er behov for det – i versjonen fra The Message- bibelen:

Forget about what’s happened;
don’t keep going over old history.
Be alert, be present. I’m about to do something brand-new.
It’s bursting out! Don’t you see it?
There it is! I’m making a road through the desert,
rivers in the badlands. (Jes. 43:19)

Ingunn Elisabeth Ulfsten
Daglig leder PBU