fbpx

Det er ikke for sent!

Det er ikke for sent!

Visste du at de gamle små menighetene i Norge nå begynner å reise seg? Visste du at selv om en menigheten er tom for barn, og de som går der er 60 og 70 år, så er det ikke for sent å satse for å nå bygdas barn?
Det er ikke for sent!

Som et ledd i å nå Pinsebevegelsens store 2020 mål om barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter, gjennomførte jeg og Kari Berg i høst vår første av flere regionale turer på vegne av Pinsebevegelsen og PBU. Og for en festreise det ble! Tre menigheter ble besøkt i region Nordland, og folkene der boblet over av entusiasme og pågangsmot da vi møtte dem. ENDELIG skulle det skje noe nytt i deres menighet! Og det ville de gjøre SELV – med litt drahjelp fra oss i PBU.

Jeg tror Gud tripper etter å gi sitt folk ideer til å nå barn og unge. Han bare venter på at noen i en menighet får øynene opp og tenker: «…dette går virkelig ikke lenger. Vi når jo ingen barn og unge med det vi holder på med. I tillegg til å BE om vekkelse, må vi GJØRE noe selv! Og kjære dere alle: Vi ser at det blir en ny giv i en menighet når man velger å satse og gå sammen for å nå neste generasjon.
Det er ikke for sent!

Disse tre menighetene i Nordland har selvfølgelig krøpet inn i hjertene våre etter at vi har truffet dem. Hattfjelldal, Reipå, og Myre. Be for dem! De har planer om å satse, og vi ber om at de må lykkes!
Kjære deg der ute i menighetsnorge: Er du i en menighet som har aktiviteter for barn og ungdom? Stå på! Gi deg aldri! Vi som menighet må ALLTID ha hovedfokus på barn og ungdom! Vi må snakke om det i lederskap, snakke om det når vi er med andre foreldre. Vi må gjøre barn og unge synlige i våre menigheter. Legge til rette for at de trives i kirkene våre ved at vi blant annet stadig fornyer oss. Bare noen år uten fokus på barne og ungdomsarbeid, så forsvinner barna og de unge sakte men sikkert. Det må ikke skje!
 
Vi i PBU heier på dere alle! Vi er glade for å se at gamle, små menigheter nå begynner å reise seg. Bygdas og byenes barn og ungdom er viktige, og vi som kirker må alltid prioritere vårt ansvar med å se dem, gi dem omsorg og gi dem Jesus.
Til slutt vil vi i PBU ønske deg Guds rike velsignelse der du er. Og husk:
Det er ikke for sent!

 

Miriam Wahl Skille
Fungerende styreleder PBU og
barne- og familiepastor, Sion Moi