fbpx

Bruk hendene

Du har fått med deg at 41 % av landets pinsemenigheter ennå ikke har barne- eller ungdomsarbeid?! Kanskje er dine hender i en av disse menighetene, eller kanskje dine hender er i nærheten av en slik menighet? Eller kanskje er du i en menighet som hører til den andre delen av skalaen og er blant de 59 % som har barne- eller ungdomsarbeid? Uansett; dine hender er viktige!

Som representant for PBU og på vegne av Pinsebevegelsens Aksjon2020-gruppe, er jeg, sammen med Kari Berg, i gang med å kontakte de menighetene som ikke har barne- eller ungdomsarbeid i landet vårt. Over en to års periode håper vi å ha fått tatt kontakt med alle, region for region. Vi ønsker å komme på besøk for å høre, inspirere og være en katalysator for igangsetting av barne- og ungdomsarbeid. Dette er et av flere tiltak som Pinsebevegelsen setter i gang for å stimulere til å nå 2020-målet om levende barne og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter.
Vi er akkurat ferdig med å kontakte den første regionen, og vet du hva som slår meg etter samtalene jeg har hatt til nå? Jeg får et gjengående svar: ”Vi har ikke barne- eller ungdomsarbeid fordi vi ikke har egne barn/ungdom i menigheten”. Tenk om det i stedet ble sagt: ”Vi har barne og ungdomsarbeid fordi vi ikke har egne barn/ungdom i menigheten vår.” For en forskjell det ville vært!

Uten initiativ til å sette i gang noe, kommer det heller ingen barn eller ungdom inn i fellesskapet! Sånn er det bare. De snubler ikke inn døra fordi det arrangeres bønnemøter eller formiddagsmøter. Min mening er at de kommer innom fordi de får en relasjon til folk i menigheten, til deg, OG fordi det skjer noe som er for akkurat dem. Så hvordan er det mulig å sette i gang barne- eller ungdomsarbeid når alle i menigheten er over 70 år? Jeg mener det er såre enkelt! Det er mulig fordi det er hender der! Og de må brukes! Dine hender er viktige, om de er 20, 30, 50, 70 eller 80 år gamle. Om de er i en menighet som har barne- og ungdomsarbeid eller ikke. De blir aldri for gamle til å gjøre noe for neste generasjon.

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på Ham (1. Kor 12,27)

Så bruk hendene. Ta intitiativ! Inspirer andre!
Dine hender er viktige!

 

Miriam Wahl Skille
Styremedlem PBU,
barne- og familiepastor, Sion Moi