fbpx

Hvordan starte barne- eller ungdomsgruppe?

Hvordan starte barne- eller ungdomsgruppe?

Å ha “barne- og ungdomsgrupper i alle landets pinsemenigheter” er et av målene Pinsebevegelsen i Norge har satt for 2020. Vi i PBU vil gjøre det vi kan for å se dette skje.
Ønsker dere å starte en barne-eller ungdomgsgruppe tilknyttet deres lokale kirke? Da kan dere registrere gruppen i PBU og få tilgang til oppstartsmidler, søke om prosjektmidler og få utbetalt grunnstøtte hvert år dere låser årsrapport.

Hva gjør jeg?

  1. Samle dem som er interessert til et oppstartsmøte
  2. Legg fram et forslag til styre som det stemmes over (håndsopprekning eller akklamasjon er tilstrekkelig)
  3. Velg vedtekter for gruppen. Lag egne, eller bruk PBU sine vedtekter.
  4. Fyll ut fullmaktsskjema der dere registrerer oppstartsdato og hva slags gruppe dere har startet, og informasjon om den som skal administrere gruppen (denne personen kan være en annen enn gruppens leder) overfor PBUs medlemsregister (login.pbu.no). Send utfylt skjema til post@pbu.no, så får du tilsendt en epost med informasjon om innlogging og nødvendig oppstartsinfo, samt passord til innlogging per sms.
  5. Deretter er det viktig at dere henter inn kontingent på så mange som mulig som er en del av gruppen. Kontingenten er på minimum 50,- i kalenderåret, og registreres i PBUs medlemsregister innen 31.12 hvert år. (Dere beholder disse pengene selv).
  6. Alle ledere over 16 år skal fremvise politiattest. Fremgangsmåte for dette finner du her.
  7. PBU mottar midler fra Frifond og fordelingsutvalget som vi igjen deler ut til våre lokale grupper. Gjennomføres oppstartsmøtet som beskrevet ovenfor, er dette demokratisk godkjent.

MERK at innenfor ett barne- eller ungdomsarbeid kan dere opprette flere ulike grupper, så lenge disse har forskjellige målgrupper og egne aktiviteter. F.eks Søndagsskole 0-3 år, Søndagsskole 3-5 år, Guttegruppe, Jentegruppe, Lovsangere, Teknikere osv.

Fullmaktsskjema
Brukerveiledning 2015 (Se side 6 ang oppstartsstøtte)