fbpx

NTC-kurs i 2019, 6. – 10. juni

Dette er Royal Rangers Norge sitt ledertreningsprogram med fokus på praktisk og teoretisk undervisning samt nettverksbygging innad I RR familien. Kurset gjennomføres i sin helhet ute i naturen med overnatting hovedsaklig i lavvo. Det stilles krav til at deltakerne fyller minimum 18 år det året NTC gjennomføres. Utover dette stilles det ingen krav til deltakerne. Normal fysisk form er en fordel, men absolutt ikke påkrevd for å kunne gjennomføre og bestå kurset.

Bestått kurs er et viktig kvalifikasjonskriterie for utpostledere i Royal Rangers Norge.

Påmelding finner du her: https://www.checkin.no/event/18210/national-training-camp-ntc-jntc-2019

Hva er NTC?

NTC er kurset alle Royal Rangers ledere bør ha. Det er hovedopplæringskurset i organisasjonen.

NTC står for National Training Camp. Vi er en del av en internasjonal organisasjon og har valgt å beholde den engelske tittelen på kurset. Møter vi ledere/medlemmer av Royal Rangers når vi er sammen med deltakere fra andre land vet vi hva vi snakker om.

NTC arrangeres normalt en gang i året. Tradisjonelt har dette vært på vår/forsommer.

Krav til deltakerne:

 • Aldersgrense: For å delta må du minimum fylle 18 år det året kurset arrangeres.
 • Du må være sendt fra den menigheten du representerer.

Kursets varighet: Kurset går over 5 dager (Fra onsdags kveld til søndag middag).

På kurset gjennomgår vi:

 • Royal Rangers historie og utvikling
 • Vi lærer å bygge opp en leir og lever i patruljer.
 • Deltakerne er en natt på hike – patruljevis.
 • Vi er innom sentrale elementer i Royal rangers som:
  • Kart og kompass – orientering
  • Knuter og surringer
  • Bruk av verktøy og sikkerhet
  • Bålbygging og kokeutstyr
  • Naturkunnskap og primitiv matlaging
  • Førstehjelp
  • Lederskaps- og disippelskapstrening
  • Leirbålkveld
  • Vi opplever et sterkt sosialt fellesskap
  • Knytter kontakt med ledere fra andre menigheter og ledelsen i Royal Rangers Norge.