fbpx

Få tilgang til diverse materiell ved å klikke på linkene under.

tentro og Royal Rangers har en årlig lisens dere vil bli fakturert for tilgangen. Faktura blir sendt til menighetens epost som dere registrerer. “Oppstart”  gjelder oppstart av barne -og/ eller ungdomsarbeid og har et engangsbeløp dere vil bli fakturert. Når det gjelder Helt Konge-materialet, får dere tilgang til de permene dere bekrefter at dere har kjøpt og eier.

Merk: Alt dette materialet har copyright og er dermed ikke lov å kopiere og dele, bortsett fra internt i din menighet.
Når du har opprettet bruker, finner du materiellet under “Lisens” her

Hvis du allerede er bruker og har nødvendig tilgang, kan du logge deg inn her: