I PBU har vi fem viktige datoer i løpet av et år som man må forholde seg til for å få utbetalt midler fra oss. Dette er de siste fristene, altså anbefaler vi å tilrettelegge for tidlig gjennomføring slik at man om nødvendig får spurt om hjelp i god tid.

31. desember: Kontingent
15. mars: Årsrapport
01. april: Led refusjon
31. mai: Pengerapport
15. juni: Oppstarts- og prosjektstøtte