Oppstartsstøtte

Som nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,- Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av PBU.

For å kunne søke om oppstartsstøtte, må gruppen låse årsrapport innen 15. mars det året det skal søkes. Det vil si at gruppen må registreres i PBU kalenderåret før, og dere må ha hentet inn kontingent fra medlemmene deres i forkant av søknadsåret. Du kan bare søke det første året dere som gruppe låser årsrapporten.
Du søker gjennom medlemsbasen login.pbu.no, og denne får du tilgang til ved å sende inn ferdig utfylt fullmaktsskjema på mail til post@pbu.no.
Oppstartsstøtten skal være brukt opp innen 31. mai påfølgende år.

Siste søknadsfrist: 15. juni

Fullmaktsskjema

 

Prosjektstøtte

Skal dere sette opp en konsert med barnekoret? Arrangere tur med Royal Rangers-gruppa? Eller ønsker å gjøre en storslagen tentro-avslutning? Det er nesten bare fantasien som setter begrensninger for hva slags prosjekter dere kan søke støtte til!

Betingelser:

 • For å søke støtte må dere ha låst årsrapport i mars samme år. Hver gruppe kan søke på inntil to prosjekter per år, og man kan søke om halvparten av den budsjetterte kostnadssummen på prosjektet.
 • Prosjektene dere søker om støtte til, må foregå i perioden 16. juni i søknadsåret til 31. mai påfølgende år. Merk at pengene må være brukt opp innen 31. mai.
 • Når prosjektet er gjennomført, skal det leveres en pengerapport elektronisk på login.pbu.no, som inneholder beskrivelse av prosjektet, enkelt regnskap og minst ett bilde. Denne leveres innen 31. mai påfølgende år. Dersom gruppen ikke leverer prosjektrapport, må støtten som er utbetalt tilbakebetales til PBU.
 • Det er ikke mulig å søke prosjektstøtte til utenlandsturer, innsamlingsaksjoner eller til bygg og inventar som er integrert i bygg.

Søknadsperiode: 01. april – 15. juni


Hva gjør jeg?

 1. Logg deg inn på medlemsbasen: login.pbu.no
 2. Du må ha låst årsrapport i mars samme år for å kunne søke.
 3. Før du søker om støtte, må du ha levert “Pengerapport” for gruppen. Se fremgangsmåte her.
 4. Velg Grupper fra menyen (øverst). Sett til gjeldende år, og trykk OK.
 5. Trykk “Opprett år” på linjen til den gruppen du skal søke på vegne av.
 6. Velg Frifond fra menyen (øverst).
  Velg “Søk støtte” på gruppen du vil søke for. Sørg for at riktig år er angitt øverst på siden.
 7. Angi “Prosjektstøtte” på rulleknappen for hva søknaden gjelder. Fyll ut hele skjemaet og skriv utfyllende tekst i “Prosjektbeskrivelse og målsetting”.
 8. Vil du sende flere søknader, gjenta fra punkt 6. Hver gruppe kan søke støtte til inntil to prosjekter.

Refusjon Led Nasjonalt

Refusjon etter Led Nasjonalt vil bli utbetalt på bakgrunn av låst årsrapport. Det vil si at de deltakerne som er medlem (betalende eller ikke) av et tellende lokallag får reisestøtte i etterkant av Led Nasjonalt. Fyll ut skjemaet her med navn og gruppetilhørighet på de deltakerne deres menighet sendte til Led Nasjonalt innen 1. april, så vil dere få refusjon tilsvarende 500,- pr deltaker.

Søknadsskjema for refusjon


Utbetaling av frifondsmidler

Har dere fått utbetalt frifondmidler fra PBU, men lurer på hvilke summer de ulike gruppene skal ha? Framgangsmåten for å se fordelingen finner du her.


Hva gjør jeg?

 1. Logg deg inn på login.pbu.no
 2. Trykk på fanen “Frifond” og sett riktig årstall som gjeldende år.
 3. Trykker du “Søk støtte” på en gruppelinje ser du status på de ulike prosjektsøknadene, og også det innvilgede beløpet på linje 3 i hver søknad.
 4. Trykker du “Se grunnstøtte” ser du beløpet den aktuelle gruppen har fått i grunnstøtte.
 5. Før du logger deg ut, oppdater kontaktinfo til menigheten din på fanen “Hjem”, og gjør gjerne dette jevnlig, så informasjon vi sender ut kommer til rett person.

Beløpet som utgjør tilbakeutbetalingen etter Led Nasjonalt kommer på epost.