fbpx

Oppstartsstøtte

Som nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,- Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av PBU. Nye arbeid der det de siste årene ikke har vært noe tilbud til barn og ungdom vil bli prioritert.

For å kunne søke om oppstartsstøtte, må gruppen låse årsrapport innen 15. mars det året det skal søkes. Det vil si at gruppen må registreres i PBU kalenderåret før, og dere må ha hentet inn kontingent fra medlemmene deres i forkant av søknadsåret. Du kan bare søke det første året dere som gruppe låser årsrapporten.
Du søker gjennom medlemsbasen login.pbu.no, og denne får du tilgang til ved å sende inn ferdig utfylt fullmaktsskjema på mail til post@pbu.no.
Oppstartsstøtten skal være brukt opp innen 31. mai påfølgende år.

Siste søknadsfrist: 15. juni

Fullmaktsskjema

Hva gjør jeg?

 1. Logg deg inn på medlemsbasen: login.pbu.no
 2. Du må ha låst årsrapport i mars samme år for å kunne søke.
 3. Før du søker om støtte, må du ha levert “Pengerapport” for gruppen. Se fremgangsmåte her.
 4. Velg Grupper fra menyen (øverst). Sett til gjeldende år, og trykk OK.
 5. Trykk “Opprett år” på linjen til den gruppen du skal søke på vegne av.
 6. Velg Frifond fra menyen (øverst).
  Velg “Søk støtte” på gruppen du vil søke for. Sørg for at riktig år er angitt øverst på siden.
 7. Angi “Oppstartsstøtte” på rulleknappen for hva søknaden gjelder. Fyll ut hele skjemaet med godt beskrivende informasjon, og trykk OK.

Prosjektstøtte

Fra og med skoleåret 2018/2019 bortfaller muligheten til å søke om prosjektstøtte til fordel for økt grunnstøtte for medlemmene dere har hentet inn kontingent for.
Les mer om dette her.

Har dere fått tildelt penger til prosjekt høsten 2018, les betingelsene nedenfor:

Betingelser:

 • Prosjektene dere søker om støtte til, må foregå i perioden 16. juni i søknadsåret til 31. mai påfølgende år. Merk at pengene må være brukt opp innen 31. mai.
 • Om dere ser at prosjektet dere opprinnelig søkte om penger til ikke kan gjenomføres som planlagt, skal det søkes om omdisponering til post@pbu.no.
 • Når prosjektet er gjennomført, skal det leveres en pengerapport elektronisk på login.pbu.no, som inneholder beskrivelse av prosjektet, enkelt regnskap og minst ett bilde. Denne leveres innen 31. mai påfølgende år. Dersom gruppen ikke leverer prosjektrapport, må støtten som er utbetalt tilbakebetales til PBU.

Refusjon Led Nasjonalt

I stedet for refusjon etter Led Nasjonalt, har styret i PBU bestemt at dere som gruppe skal få mer penger per tellende medlem. Det vil si at grunnstøtten dere får for medlemmene dere har hentet inn kontingent for, kan brukes til akkurat det dere som PBU-gruppe ønsker å lage av aktivitet. Vil dere bruke pengene på å sende ledere på Led Nasjonalt, er dette helt opp til dere. Pengene utbetales som regel i september det året dere låser årsrapporten.


Utbetaling av frifondsmidler

Har dere fått utbetalt frifondmidler fra PBU, men lurer på hvilke summer de ulike gruppene skal ha? Framgangsmåten for å se fordelingen finner du her.


Hva gjør jeg?

 1. Logg deg inn på login.pbu.no
 2. Trykk på fanen “Frifond” og sett riktig årstall som gjeldende år.
 3. Trykker du “Søk støtte” på en gruppelinje ser du status på de ulike prosjektsøknadene, og også det innvilgede beløpet på linje 3 i hver søknad.
 4. Trykker du “Se grunnstøtte” ser du beløpet den aktuelle gruppen har fått i grunnstøtte.
 5. Før du logger deg ut, oppdater kontaktinfo til menigheten din på fanen “Hjem”, og gjør gjerne dette jevnlig, så informasjon vi sender ut kommer til rett person.