Medlemsregistrering

Man får kun støtte for tellende medlemmer. Tellende medlemmer må være under 26 år og frivillig ha betalt kontingent.

PBU får bevilget støtte fra staten ut fra medlemstallet vårt, tellende og ikke-tellende. Dette kommer alle våre medlemsgrupper til gode fordi det øker potten vi kan viderebevilge til medlemmene våre. Altså er det nyttig for oss og alle de andre medlemsgruppene at også de ikke-tellende medlemmene i deres grupper registreres.

Merk: Medlemmer må godkjenne sitt medlemskap i PBU før de føres inn.

 

Kontingent

Kontingent taes inn fra så mange medlemmer som mulig i løpet av hvert år. Som nevnt er dette ett av kriteriene for å være en tellende medlem.
Infoen dere må notere er fullt navn, fødselsår, postnummer og sum på kontingenten.

Kontingenten må være minimum 50kr per medlem hvert år, og hentes inn før 31.12 for å kunne låse årsrapport det påfølgende året senest mars.

Hva gjør jeg?

medlemsburger

Det er mange ulike måter å ta inn kontingent fra deres medlemmer på. Her kommer noen eksempler:

  1. Ta inn kontingent i sammenheng med et betalt arrangement. (Husk at hver enkelt/foresatte må godkjenne medlemskapet).
  2. Gi ut et kult telefondeksel til alle som betaler kontingent.
  3. Legg til en 50-lapp ved salg av tskjorter/wristband/andre effekter
  4. Gi et skriv til alle foreldre på søndagsskolen som forklarer dem hva kontingentinnbetaling og medlemskap i en PBU-gruppe betyr. Be dem ta med 50kr neste søndag.
  5. Gi ut fakturaer som forklarer hva kontingentinnbetaling og medlemskap betyr til ungdommer eller foreldre slik at de slipper å huske kontanter. Dette må da skje i nært samarbeid med økonomiavdelingen i kirken slik at man får fulgt opp hvem som betaler og dermed fører dem inn som betalende medlemmer i login.pbu.no.
  6. Om dere har sms-løsning for givertjenesten i kirken, be ungdom/foreldre sende en sms-gave på 50kr. Når bekreftelsesmeldingen har ankommet, kan denne vises frem og vedkommende blir registrert som betalende medlem. Husk å avklare med økonomiavdelingen at pengene som tas inn kommer til deres gruppe i etterkant.
  7. Meld deg inn, få en gratis brus i kiosken.NB: Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner anbefaler ikke VIPPS til innhenting av kontingent. Vi vil gi klarsignal så snart VIPPS blir et godt brukbart til å betale kontingent med.