Årsmøte PBU 5. juni

Årsmøte PBU 5. juni
Velkommen til årsmøte for PBU tirsdag 5. juni kl 1000.
Stedet er St. Olavsgate 24: Gå gjennom kafé Barratt, opp én trapp og deretter rett fram.

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Husk å medbringe ferdig utfylt fullmakt, dersom andre enn PBU-gruppens egne medlemmer skal representere deres gruppe på årsmøtet. (Én fullmakt pr PBU-gruppe, ikke pr menighet).

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsrapport 2017
  3. Regnskap 2017
  4. Styret har ordet
  5. Valg