Refusjon for PBU-medlemmer på Led18

Refusjon for PBU-medlemmer på Led18

Har dere sendt ledere som er medlem eller del av styret i en PBU-gruppe til Led18? Da er det mulig å søke refusjon etter Led Nasjonalt. PBU-gruppen må i så fall være en tellende gruppe, det vil si at dere må ha låst årsrapport, og deretter søke refusjon.

Fyll ut skjemaet her med navn og gruppetilhørighet på de deltakerne deres grupper sendte til Led Nasjonalt innen 6. april, så vil dere få refusjon tilsvarende 500,- pr deltaker.

Søknadsskjema for refusjon