Daglig leder i Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU), Frank Nyfelt har sagt opp sin stilling og vil fratre 1. mars 2018. PBU utlyser dermed stillingen som daglig leder i organisasjonen. 
Frank Nyfelt har vært ansatt som daglig leder i PBU siden 2008 og ønsker nå å gi stafettpinnen videre til noen andre. “Jeg opplever disse årene som en fantastisk reise, og er veldig takknemlig for å ha fått jobbe i PBU”, sier Nyfelt. Styret vil benytte anledningen til å takke Nyfelt for den innsatsen han har gjort i arbeidsperioden. Å lede en frivillig organisasjon er ingen A4-jobb, og Nyfelt har gitt mye av seg inn i dette arbeidet. Styret ønsker han lykke til videre. 
PBU har de siste årene vokst betydelig, og har flere medlemmer og registrerte grupper enn noen gang. Sammen med pinsebevegelsens lederråd har PBU jobbet strategisk med bevegelsens 2020-mål som handler om levende barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter. Styret opplever at organisasjonen er i en spennende fase med stort potensial, og ser fram mot de neste årene. 
PBU ser nå etter en person som kan være med å lede dette arbeidet videre, og som kan være med å bære PBUs visjon: “Vi ser menigheter med sunne ledere, som vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham.” 


Sandnes, 1. oktober 2017, på vegne av styret i PBU
Miriam Skille, fungerende styreleder
Solveig Hegdal, styreleder, i fødselspermisjon