Trygge kirker

Trygge kirker

…ingen er så TRYGG i fare…

Å føle seg trygg er et grunnleggende behov for alle mennesker. Når foreldre sender sine barn til våre samlinger, er en viktig faktor at dette er et trygt sted for barna å være.
Det kan være en krevende øvelse å lede barn og unge, og for at du som leder skal være trygg i din rolle, er rutiner for hva en skal gjøre i vanskelige situasjoner til stor hjelp

Tematikken vold og seksuelle overgrep er noe av det vanskeligste vi møter på i menighetene våre. Du som leder får nå mulighet til å delta på et kurs som både gir kunnskap og rutiner som er enkle å finne fram i.

Kurset har som formål
– at foreldre skal vite at vi tar sikkerheten til barna deres på alvor
– at barn og unge i større grad blir sett og ivaretatt
– at ledere skal vite hva de skal gjøre dersom de mistenker noe

Foredragsholdere
INGER LISE ANDERSEN, klinisk sosionom, har arbeidet med
temaet seksuelle overgrep mot barn, i det tverretatlige
samarbeidsmiljøet i Agder siden 2001, som rådgiver, veileder,
foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder og
fagbokforfatter.

SIRI SØFTESTAD, sosionom, PhD, har arbeidet i det
tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle
overgrep mot barn siden 1993, som rådgiver, veileder,
foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder, fagbokforfatter
og forsker.

Oslo 07. oktober kl 10-17: https://www.checkin.no/event/14744/trygge-kirker-oslo

Stavanger 11.november kl 10-17: https://www.checkin.no/event/14745/trygge-kirker-sandnes