Politiattest

Politiattest

Vi vil at alle PBU sine grupper skal være trygge arenaer for barn og ungdom, derfor skal alle ledere fremvise politiattester

Har dere barne- og ungdomsgrupper som er registreret i PBU? Da må dere innhente politiattest på alle ledere og frivillige som jobber blant barn og unge.
Vi har laget en kort fremgangsmåte som viser hva dere som menighet må gjøre.

1. Menigheten utnevner én kontaktperson som er politiattestansvarlig, og evt vara, som lager en oversikt over ledere det skal
innhentes politiattest fra.
2. Kontaktpersonen, og evt vara, skriver under en taushetserklæring som sendes post@pbu.no
3. Kontaktpersonen fyller ut en bekreftelse på formålet med attesten. Skjemaet finner du her.
I feltet “Formål med attesten” skrives “Frivillige organisasjoner”.
I feltet “Stillingsbeskrivelse” skrives feks “Tillitsverv i vårt frivillige barne- og ungdomsarbeid.
I feltet “Lovhjemmel om politiattest” skrives “Forskrift om strafferegistrering § 12 nr 4 p)”
Sjekkpunkter på om en leder/tillitsperson må fremvise politiattest:
Svarer du ja på disse sjekkpunktene er du forpliktet til å fremvise politiattest. 
– Er du frivillig leder eller ansatt i PBU, lokalt eller sentralt?
– Har du et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller utviklingshemmede i menighetssammenheng?
– Er du over 15 år?
– Er du i en posisjon over noe tid som muliggjør overgrep?
4. Ledere/tillitspersoner over 18 år søker elektronisk om politiattest. Fremgangsmåte finnes her.
Er søkeren under 18 år, søkes det per post.
5. Når søkeren har mottat politiattesten, skal denne fremvises menighetens kontaktperson som noterer dato, og returnerer
attesten til søkeren.
6. Dersom politiattesten har en merknad, skal daglig leder i PBU umiddelbart kontaktes. Ingunn Ulfsten: 920 26 526.
Hvor ofte skal politiattest fornyes? Hva består taushetsplikten i? Hvilket ansvar har kontaktpersonen?

Svarene på dette finner du i veiledningsskrivet nedenfor, der vi begrunner denne oppfordringen, og utdyper forslag til rutiner knyttet til innhenting og bruk av politiattester i PBU-grupper.
Les spesielt punktene under “Rutine for å oppfylle krav om politiattest” (s. 4).

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Taushetserklæring