Vi ser menigheter med sunne ledere, som vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

Fokusområder

Støtteordninger

Kurs/konferanser

Nyheter