Vi ser menigheter med sunne ledere, som vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

GJØRE NOE FOR BARN OG UNGDOMMER?

Trykk startknappen, så er du i gang!

Fokusområder

Støtteordninger

Kurs/konferanser

Nyheter